Διευθύνσεις Ανακύκλωσης

Ιστοσελίδες με προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια

 

http://www.epa.gov/kids/

 

Ιστοχώρος της EPA (Environmental Protection Agency of U.S.) ειδικά διαμορφωμένος για παιδιά με πολύ πλούσιο υλικό. Εκτός από παιχνίδια που μπορούν να παίξουν ατομικά τα παιδιά στον υπολογιστή τους και τα οποία προτείνουμε στην ιστοσελίδα για τα παιδιά, υπάρχουν παιχνίδια για τα οποία ενδείκνυται η καθοδήγηση του δασκάλου και η ομαδική διεξαγωγή τους στην τάξη.

Παιχνίδια σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Οι Προστάτες του Πλανήτη έχουν διάφορες αποστολές: Να λύσουν σταυρόλεξα, αντιστοιχίες, να βρουν τις κρυμμένες λέξεις, να βρουν τον κρυμμένο κώδικα κ.α . Είναι σε μορφή PDF δεν είναι όμως κείμενο, έχει εικόνες και παιχνίδια για τα παιδιά.

http://www.epa.gov/epaoswer/osw/kids/pdfs/4-6.pdf

Η Πόλη της Ανακύκλωσης

Interactive animation. Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να περιπλανηθεί στα κτίρια μιας περιβαλλοντικά φιλικής πόλης και στα δωμάτια των κτιρίων για να μάθει τρόπους με τους οποίους μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Για να παιχτεί στη τάξη πρέπει να είναι διαθέσιμοι αρκετοί Η/Υ. Υπάρχουν και προτεινόμενες ασκήσεις –ερωτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη περιήγηση στην Πόλη της Ανακύκλωσης.

http://www.epa.gov/recyclecity/mainmap.htm

Παιχνίδια σχετικά με την μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων (ανακύκλωση, compost). Οι Προστάτες του Πλανήτη έχουν διάφορες αποστολές: να κυκλώσουν τα αντικείμενα που μπορούν να ανακυκλωθούν, να βρουν τα αντικείμενα που προέκυψαν από ανακυκλωμένα υλικά, να σκεφτούν τρόπους για να μειώσουν την χρήση των φυσικών πόρων, να βρουν από ποιους φυσικούς πόρους προέρχονται τα αντικείμενα, να βρουν πώς μπορούν να φτιάξουν το δικό τους compost κ.α.

http://www.epa.gov/epaoswer/osw/kids/pdfs/k-3.pdf

Παρουσιάζονται τρόποι για την επαναχρησιμοποίηση ενός γυάλινου βάζου μετά την πρώτη χρήση. Κάθε τρόπος επαναχρησιμοποίησης του βάζου συνοδεύεται από μια εικόνα την οποία μπορούν να χρωματίσουν τα παιδιά.

http://www.epa.gov/epaoswer/osw/kids/pdfs/jellyjar.pdf

Κόμικ σχετικό με την ανακύκλωση, ήρωας ένα πλασμα που ζει στα σκουπίδια…

http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/recycle/gremlin.pdf

Ιστοσελίδες ενημέρωσης για καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών

 

http://users.otenet.gr/~kpe-soufli/garbage.htm

 

Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Σουφλίου σχετικό με  τα απορρίμματα και τους τρόπους ορθής διαχείρισής τους. Το υλικό δημιουργήθηκε από την ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Σουφλίου για να υποστηρίξει προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ αλλά και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούν σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αν ασχολείστε ή θέλετε να ασχοληθείτε με πρόγραμμα σχετικό με την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων είναι κατάλληλο για να αποκτήσετε μια σφαιρική αντίληψη του προβλήματος των απορριμμάτων και των απαιτούμενων τρόπων αντιμετώπισής του, είναι σύντομο και περιεκτικό.

 


 

Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Μουζακίου σχετικό με  τα απορρίμματα και τους τρόπους ορθής διαχείρισής τους. Το υλικό δημιουργήθηκε από την ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Μουζακίου για να υποστηρίξει προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ αλλά και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούν σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αναφέρονται ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση των απορριμμάτων, τις ποσότητες φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή συγκεκριμένων υλικών, το χρόνο διάσπασης συγκεκριμένων υλικών.

http://www.ecorec.gr/new/

Ιστοχώρος της "Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης", μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ασχολείται με θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, οργανικά απορρίμματα, μπαταρίες, ελαστικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.α), τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και τους τρόπους ορθής διαχείρισής τους. Διατίθονται αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν τα ποσοστά ανακύκλωσης της Ελλάδας, στοιχεία των εταιρειών ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και η σχετική νομοθεσία.

 

 

Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, οργανικά απορρίμματα, μπαταρίες, ελαστικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.α), τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και τους τρόπους ορθής διαχείρισής τους. Περιλαμβάνονται στοιχεία των εταιρειών ανακύκλωσης που λειτουργούν στην Ελλάδα καθ συνδέσεις με ιστοσελίδες σχετικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από Δήμους ή άλλους φορείς.