Εκπαιδευτικοί

Στόχος είναι:

  • Να συμβάλλει στη διάδοση της περιβαλλοντικής γνώσης,

  • να διευκολύνει ή και να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και

  • να προωθήσει την χρήση πολυμέσων για την περιβαλλοντική

Αν λοιπόν είστε:

  • εκπαιδευτικός που θέλει να διευρύνει με καινούργιες δραστηριότητες και παιχνίδια το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιεί

  • μαθητής που ενδιαφέρεται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και του τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος

  • οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που θέλει να μάθει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους

  • περιηγηθείτε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Θα βρείτε πολλά παιχνίδια, βιντεάκια, επεξηγηματικά κείμενα καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.