Διευθύνσεις Ενέργειας

Ιστοσελίδες με προτεινόμενες δραστηριότητες και παιχνίδια

 

Υπάρχουν διαθέσιμα παιχνίδια (εικόνες για χρωματισμό, παζλ, παιχνίδια λέξεων), εικονογραφημένα παραμύθια, δραστηριότητες για την τάξη ή για το πεδίο, σε αρχεία pdf. Αξίζει τον κόπο να δείτε κάποια από αυτά, μπορεί να είναι στην αγγλική αλλά μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εικόνες και τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Παρακάτω παραθέτονται αποκόμματα από τα αρχεία, ενδεικτικά του περιεχομένου τους.

http://www.eia.doe.gov/kids/energy_fungames/coloringbook/index.html

http://www.eia.doe.gov/kids/classactivities/Activitybook_web.pdf
http://www.eia.doe.gov/kids/classactivities/teachers&students.html

 

http://www.txses.org/teachers.php?sessionid

 

 

Δικτυακός τόπος μη κερδοσκοπικής οργάνωσης του Τέξας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις ΑΠΕ. Σε αρχείο pdf είναι διαθέσιμες εικόνες προς χρωματισμό, που απεικονίζουν τις χρήσεις της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Οι εικόνες αυτές αφού χρωματιστούν μπορούν να διακοσμήσουν τη σχολική τάξη. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης συνδέσεις με ιστοσελίδες προγραμμάτων που συμμετέχει η οργάνωση στις οποίες θα βρείτε σχέδια μαθημάτων για θεματικές ενότητες σχετικές με την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τις ΑΠΕ. Τα  σχέδια μαθημάτων είναι ταξινομημένα ανάλογα με τις ηλικίες και καλύπτουν όλες τις σχολικές τάξεις. Τα σχέδια βέβαια αυτά δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε ελληνικές σχολικές τάξεις ως έχουν, είναι όμως δυνατό να αξιοποιηθούν κάποιες ιδέες και να υλοποιηθούν κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

http://www.energolab.gr/index.asp?c=1

 


Πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αναλυτικές πληροφορίες για τις μορφές ενέργειας και τις χρήσεις της. Απευθύνεται σε παιδιά που θέλουν να μάθουν και να παίξουν, σε δασκάλους που θέλουν αν υλοποιήσουν κάποιο πρόγραμμα για την ενέργεια και σε  γονείς που θέλουν να είναι συνεπείς με τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι  χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη χρήση των οικιακών συσκευών, του αυτοκινήτου, του φωτισμού, της θέρμανσης κ.α που παραθέτονται στην επιλογή ΓΟΝΕΙΣ. Αξίζει να περιπλανηθείτε μόνοι σας ή μαζί με τα παιδιά.

 

 

Ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εικονογραφημένη, κατάλληλη για παιδιά, περιγραφή των τρόπων εκμετάλλευσης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας κατά τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

 

Ιστοσελίδες ενημέρωσης για καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών

 

Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Καστοριάς για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ¨Ενέργεια και Περιβάλλον¨ που υλοποιείται από το συγκεκριμένο ΚΠΕ. Κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που υλοποιούν σχετικά προγράμματα. Αναλύονται εκτενώς οι μορφές ΑΠΕ, οι επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας και άλλα σχετικά θέματα. Προτείνονται δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν με τους μαθητές κατά την εφαρμογή σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης διαθέτονται και φύλλα εργασίας για την εμπέδωση των γνώσεων που δόθηκαν στους μαθητές μέσα από το πρόγραμμα.

 

Ιστοσελίδα της Greenpeace στην οποία παρουσιάζονται πληροφορίες για διάφορες θεματικές ενότητες εκ των οποίων είναι όλες οι μορφές ΑΠΕ καθώς και οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας.


http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=93

Ιστοσελίδα του WWF στη οποία παρουσιάζονται πληροφορίες για τις ΑΠΕ και μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για κάθε μορφή ΑΠΕ αν το επιλέξετε, καθώς και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.


http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm

Ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην οποία παρουσιάζονται πληροφορίες για τις ΑΠΕ και μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για κάθε μορφή ΑΠΕ αν το επιλέξετε.


http://www.eletaen.gr/content/view/14/28/lang,el/

Ιστοχώρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, θα μάθετε ότι σας ενδιαφέρει για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.


http://www.helapco.gr.

Ιστοχώρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, θα μάθετε ότι σας ενδιαφέρει για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και στοιχεία για την υπάρχουσα αγορά φωτοβολταϊκών.