Διευθύνσεις Υδάτινων Πόρων


Μια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθύνεται σε παιδιά. Περιλαμβάνει ευκολονόητα κείμενα για να περιγράψει τον κύκλο του νερού, τις διαδικασίες που υπόκειται το νερό των πηγών πριν φτάσει στο ποτήρι μας, τις απειλές για το νερό του πλανήτη και τις λύσεις που μπορούμε να επιδιώξουμε. Αναφέρονται δράσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται ένας κατάλογος από πολύ ενδιαφέρουσες προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές. Η ιστοσελίδα αυτή εκτός από την ενημέρωση των παιδιών μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Animations της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προτείνονται και στην ιστοσελίδα για τα παιδιά.

Δικτυακός τόπος της EPA (Environmental Protection Agency of U.S.) ειδικά διαμορφωμένος για παιδιά με πολύ πλούσιο υλικό. Εκτός από παιχνίδια που μπορούν να παίξουν ατομικά τα παιδιά στον υπολογιστή τους και τα οποία προτείνουμε στην ιστοσελίδα για τα παιδιά, υπάρχουν παιχνίδια για τα οποία ενδείκνυται η καθοδήγηση του δασκάλου και η διεξαγωγή τους στην τάξη. Παρακάτω αναφέρονται δυο αρχεία με αντίστοιχα παιχνίδια.

 Συμβουλές για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διατηρήσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα καθαρό, απεικόνιση της διαδικασίας καθαρισμού του πόσιμου νερού πριν φτάσει στα σπίτια ,σταυρόλεξο, εύρεση των κρυμμένων λέξεων. Είναι σε μορφή PDF δεν είναι όμως κείμενο, έχει εικόνες και παιχνίδια για τα παιδιά.

 

Εικόνα για χρωματισμό που απεικονίζει τον κύκλο του νερού.

 

 

http://epaedia.eea.europa.eu/page.php?pid=226

Ο Δικτυακός τόπος της EPAEDIA , της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠ), ενημερώνει και πληροφορεί με απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Θα βρείτε αναλυτικά κείμενα για τις αιτίες ρύπανσης των υδάτων, τους κινδύνους που διατρέχουν οι παράκτιες και οι θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης και άλλες ενδιαφέρουσες αναφορές. Επίσης μπορείτε να δείτε βίντεο για τα υπόγεια ύδατα και τον τρόπο ρύπανσης τους, για την μόλυνση των επιφανειακών υδάτων και για άλλα θέματα σχετικά με το νερό. Παρακάτω ενδεικτικά παρουσιάζονται δυο τρόποι πληροφόρησης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

 


Διαδραστικός χάρτης της Ευρώπης που δείχνει περιοχές που έχουν υποστεί επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού.

Βίντεο με παράλληλη παρουσίαση του κειμένου που εκφωνείται.

 

Δικτυακός χώρος της διεθνούς οργάνωσης Greenpeace, αναφέρονται οι απειλές του νερού του πλανήτη και προτείνονται τρόποι εξοικονόμησής του.

 

Αναλυτική και ευκολονόητη περιγραφή του υδρολογικού κύκλου από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Περιγράφεται το κάθε στάδιο του υδρολογικού κύκλου. Απόδοση στα ελληνικά: Χρήστος Μακρόπουλος και Δημήτρης Κουτσογιάννης.