Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται το υλικό δύο πανεπιστημιακών μαθημάτων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα μαθήματα αυτά είναι τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και η Περιβαλλοντική διαχείριση.